Học cách đan bộ đồ sơ sinh cho bé yêu cực xinh

988

Gia đình đang hân hoan chuẩn bị có thành viên mới. Mẹ Cún cũng háo hức học cách đan bộ sơ sinh cho Cún. Có mẹ nào có niềm đam mê đan len, thêu móc, làm
đồ handmade giống mẹ Cún không nào! Các mẹ khéo tay hãy cùng bắt tay vào
thiết kế cho con yêu 1 bộ trang phục thật đẹp và độc đáo thôi nào!

Bài hướng dẫn đan bộ đồ cho bé sơ sinh có 3 Size :

Size 1: dành cho bé từ 0 – 3 tháng tuổi.
Size 2: dành cho bé từ 6 – 9 tháng tuổi.
Size 3: dành cho bé từ 12 – 18 tháng tuổi.
Chuẩn bị nguyên liệu đan áo len cho bé:
– 3 cuộn len mềm mại, loại dành cho em bé
– Kim đan cỡ 4 mm.
– Cúc: 8 chiếc.

len mềm mịn, màu tươi sáng

Các Mom nên chọn len mềm mịn, màu tươi sáng nhé!

Các ký hiệu sử dụng trong bài:

– Màu A: màu xanh, màu B: màu vàng.

– K: mũi thuận, P: Mũi nghịch.
– H1, H2,…: Hàng 1, hàng 2,…
– rib: là đan k1, p1 (kiểu đan 1 xuống,1 lên).
– ss: đan đơn trơn.
– gs: đan hạt gạo.
– yfwd = yo
Với các mũi đan như yo, k2tog, m1… các bạn tra google cụm: Knit yo, knit k2tog,
knit m1… là có video hướng dẫn cụ thể nhé!
Bắt đầu nhé!

A. Đan giầy (2 cái):

– Hàng 1: Với len màu A, bắt 27 mũi (35:43 mũi) và đan 1 hàng K.
– Hàng 2 (Mặt phải) K2, m1, k11 (15:19), m1, k1, m1, k11 (15:19), m1, k2. [ 31
(39:47) mũi].
– Hàng 3 (mặt trái): K
– Hàng 4: K2, m1, k12 (16:20), m1, k3, m1, k12 (16:20), m1, k2.[ 35 (43:51) mũi].
– Hàng 5: K2, m1, k13 (17:21), m1, k5, m1, k13 (17:21), m1, k2. [39 (47:55) mũi].
– Hàng 6: K2, m1, k14 (18:22), m1, k7, m1, k14 (18:22), m1, k2. [43 (51:59) mũi].
– Hàng 7: K
– Đan K 12 hàng, sau đó thay len màu B đan K 2 hàng. Cắt len màu B và tiếp tục
với len màu A.

* Định hình chân:

– K [26 (30:34)], lật lại.
– K9, lật lại.
– K8, k2tog, lật lại.

– K8, k2togtbl, lật lại.
– Lặp lại 2 dòng cuối 5 lần (7:9 lần), lật lại.
– K9, đan K hết các mũi trên que đan trái.
–  K tất cả các mũi
– 2 hàng tiếp theo: K
– đan 19 hàng: (K1tbl, P1)
– Cắt len A và nối len B: đan K 4 hàng và chiết.

B. Đan áo:

* Đan thân sau:

Với len B bắt 53 mũi (57:63 mũi).
– Hàng 1 – 3: đan 3 hàng K.
– Hàng 4 – 8: Thay màu A, đan 4 hàng K.
– Đan trơn cho đến khi được 12cm (Bắt đầu và kết thúc bằng hàng P).

* Định hình nách:

– Hàng 1: Chiết 3 mũi tại điểm bắt đầu của 2 hàng tiếp theo [47(51:57) mũi].
– Hàng 2 (mặt phải): k2, k2togtbl, K đến khi còn 4 mũi cuối, k2tog, k2. [45 (49:55)
mũi].
– Hàng 3 (mặt trái): K2, p2tog, P đến khi còn 4 mũi cuối, p2togtbl, k2. [43 (47:53)
mũi].
– Lặp lại 2 hàng cuối 0 (0-1) lần.  [43 (47:49) mũi].
– Hàng tiếp (mặt phải): K2, k2togtbl, K đến khi còn 4 mũi cuối, k2tog, k2. [41
(45:47) mũi].
– K2, P đến khi còn 2 mũi cuối, k2.

– Lặp lại 2 hàng cuối cho đến khi còn 17 (19:19) mũi, kết thúc tại mặt trái, chuyển
các mũi sang kim chờ.

* Đan tay áo: 2 cái

Với len màu B bắt 45 (47:51) mũi.
– Hàng 1 – 3: đan 3 hàng K.
– Hàng 4 – 8: Thay len màu A, đan 4 hàng K.
– Đan ss cho đến khi được 5 (6:7) cm.

* Định hình nách:

– Triết 3 mũi tại bắt đầu của 2 hàng tiếp theo [ 39(41:45) mũi].
– Mặt phải: K2, k2togtbl, K đến khi còn 4 mũi cuối, k2tog, k2.[ 37 (39:43) mũi].
– K2, P2tog, P đến khi còn 4 mũi, p2togtbl, k2. [35 (37:41) mũi].
– lặp lại 2 hàng cuối 1 (0-1) lần. [31 (37:37) mũi].
– Mặt phải: K2, k2togtbl, K đến khi còn 4 mũi cuối, k2tog, k2.
– K2, P đến khi còn 2 mũi, k2.
– lặp lại 2 hàng cuối cho đến khi còn 7 (9:9) mũi, kết thúc ở mặt trái, chuyển tất cả
các mũi sang kim chờ.

* Đan thân trước trái:

Với len màu B bắt 26 (28:30) mũi.
– Đan 3 hàng K
– Thay màu A và đan 4 hàng K.
– Đan trơn  cho đến khi bằng với phần định hình nách ở thân sau, kết thúc bằng 1
hàng ở mặt trái.

* Định hình nách:

– Chiết 3 mũi tại bắt đầu của hàng tiếp theo [23 (25:27) mũi].

– Mặt trái: Đan P cho đến khi còn 2 mũi cuối, K2.
– Mặt phải: K2, k2tog, K đến hết. [22 (24:26) mũi].
– P2, p2tog, P cho đến khi còn 2 mũi cuối, k2. [21 (23:25) mũi].
– K2, k2tog, K đến hết. [20(22:24)].
– P cho đến khi còn 2 mũi cuối, k2.
– Lặp lại 2 hàng cuối cho đến khi còn 11 (12:12) mũi, kết thúc ở mặt trái.

* Định hình cổ:

– Mặt phải: K2, k2tog, đan K tới khi còn 6 mũi. Cắt len.
– Nối len để đan mép cổ.
– Giảm 1 mũi ở mép cổ trên 4 hàng tiếp theo , VÀ CÙNG LÚC tiếp tục giảm ở
nách trên mỗi dòng ở mặt phải cho đến khi còn 2 mũi, kết thúc bằng hàng ở mặt
trái.
– K2tog và thắt lại.

* Đan thân trước phải:

Với len màu B bắt 32 (34:36) mũi
– Đan 3 hàng K.
– Thay len màu A, đan 4 hàng K.
– Đan ss cho đến khi bằng với phần định hình nách ở thân sau, kết thúc bằng 1
hàng ở mặt phải.
– Chiết 3 mũi đầu tiên ở hàng tiếp theo. [ 29 (31:33) mũi].
– K2, P đến hết.
– K đến khi còn 4 mũi cuối, k2tog, k2. [28 (30:32) mũi].
– K2, p2tog, P đến hết. [27 (29:31) mũi].
– Lặp lại 2 dòng cuối cho đến khi còn 23 mũi, kết thúc bằng 1 hàng mặt trái.

– K đến khi còn 4 mũi cuối, k2tog, k2. [22 (22:22) mũi].
– K2, P đến hết
– Lặp lại 2 hàng cuối cho đến khi còn 17 (18:18) mũi, kết thúc bằng 1 hàng mặt
trái.

* Định hình cổ:

– Chiết 6 mũi, đan K đến khi còn 4 mũi, k2togtbl, k2. [10 (11:11) mũi].
– Giảm 1 mũi ở mép cổ trên 4 hàng tiếp theo , và cùng lúc tiếp tục giảm ở nách
trên mỗi dòng ở mặt phải cho đến khi còn 2 mũi, kết thúc bằng hàng ở mặt trái.
– K2tog và thắt lại.

* Viền thân trước phải:

– Tại mặt phải, bắt đầu với điểm thấp nhất của viền, gẩy 42 (44:47) mũi, đan 3
hàng K với màu A, nối sợi B, đan 3 hàng K với sợi B, triết.

* Viền thân trước trái:

– Giống viền thân trước phải, nhưng bắt đầu ở điểm cao nhất của viền.
* Viền cổ:
– Với len màu A, gẩy 24 (26:28) mũi ở thân trước phải, 7 (9:9) mũi ở tay áo, 17
(19:19) mũi ở thân sau, 7(9:9) mũi ở tay áo, 18 (20:22) mũi ở thân trc trái
[73,(83:87) mũi] Next row: Knit.
–  K10, k2tog, k1, k2togtbl, đan k tiếp đến khi còn 15 mũi, k2togtbl, k1, k2tog,
k10. [69 (79:83) mũi].
–  K
– K10, k2tog, k1 ,k2togtbl, đan k tiếp đến khi còn 15 mũi, k2togtbl, k1, k2tog, k1.
[65 (75:79) mũi].
– K. Đổi màu B.

– K10, k2tog, k1, k2togtbl, đan k tiếp đến khi còn 15 mũi, k2togtbl, k1, k2tog, k1.[
61 (71:75) mũi].
– K
– Chiết hết.

C.Đan tã

Tã được đan 1 mảnh, bắt đầu từ phần trên của mặt trước.
– Với len B bắt 52 (56:62) mũi.
– Đan 3 hàng K. Đổi len A.
– K7, (k1tbl, p1) đến khi còn 7 mũi, k7.
– Lặp lại hàng rib cuối 3 lần
–  K3, yfwd, k2tog,k2, đan rib đến khi còn 7 mũi, k3, yfwd, k2tog, k đến hết.
– K7, đan rib đến khi còn 7 mũi, k7.
– Lặp lại hàng cuối 4 lần.
– Hàng tiếp theo đan K.
–  K7, P đến khi còn 7 mũi, k7.
– Lặp lại 2 hàng cuối 5 (7:11) lần.
–  K3, yfwd, k2tog, k2, K đến khi còn 7 mũi, k3, yfwd, k2tog, k đến hết.
–  K7, P đến khi còn 7 mũi, k7 **.
– Lặp lại từ ** đến ** 1 lần.
– K
– K7, P đến khi còn 7 mũi, k7.
– Lặp lại 2 hàng cuối 1 lần.

* Định hình chân:

– Chiết 6 mũi tại bắt đầu của 2 hàng tiếp theo. [40 (44:50) mũi].
–  K2, k2tog, k đến khi còn 4 mũi, k2togtbl, k2. [38 (42:48) mũi].
– K2, k2togtbl, P đến khi còn 4 mũi, p2tog, k2. [36 (40:46) mũi].
– Lặp lại 2 hàng cuối cho tới khi còn 28 (28:30) mũi.
– K2, k2tog, k đến khi còn 4 mũi, k2tog, k2. [26 (26:28) mũi].
– K2, P đến khi còn 2 mũi, k2.
– Lặp lại 2 hàng cuối cho tới khi còn 22 (22:26) mũi, kết thúc bằng hàng ở mặt trái.
– Đan 14 (16:18) theo mẫu sau:
Hàng 1:  K
Hàng 2:  K2, P đến khi còn 2 mũi, k2.
– K2, kfb, k đến khi còn 3 mũi, kfb, k2. [24(24:28) mũi].
– K2, P đến khi còn 2 mũi, k2.
– Lặp lại 2 hàng cuối cho tới khi được 28 (28:30) mũi.
–  K2, kfb, k đến khi còn 3 mũi, kfb, k2. [30 (30:32) mũi].
–  K2, tăng mũi ở mũi tiếp theo, P đến khi còn 3 mũi,  tăng mũi ở mũi tiếp theo, k2.
[32 (32:34) mũi].
– Lặp lại 2 hàng cuối cho tới khi được 48 (52:58) mũi, kết thúc bằng 1 hàng P.
– Bắt 6 mũi tại bắt đầu của 2 hàng tiếp theo [60 (64:70) mũi].
–  K
–  K7, P đến khi còn 7 mũi, k7.
– Lặp lại 2 hàng cuối 13 (16:23) lần.
–  K7, (k1 tbl, p1) cho tơi skhi còn 7 mũi, k7.
– Lặp lại hàng cuối 9 lần.

– Đổi len B, đan 3 hàng K. Triết hết.

D.Đan Mũ:

– Với len màu B bắt 68(72:76) mũi.
– Đan 3 hàng K
– Đổi len màu A và đan 4 hàng K.
– Đan ss( đơn trơn) và gs( đan hạt gạo nghĩa là đan toàn bộ là mũi K cho cả 2 mặt
trái và phải) cho phần viền theo mẫu sau:
Hàng 1: K
Hàng 2: K5, P đến khi còn 5 mũi, k5.
– Lặp lại 2 hàng cuối cho đến khi được 10 (12:14) cm, kết thúc bằng hàng P.
– Với size 1 tăng 4 mũi đồng đều ở hàng cuối (72 mũi).
– Với size 3 giảm đồng đều 4 mũi ở hàng cuối. (72 mũi).
– Làm tiếp theo mẫu cho cả 3 size.
H1: (K10, skp) cho đến hết. (66 mũi).
H2 và những hàng chẵn: K.
H3: (K9, skp) cho đến hết. (60 mũi).
H5: (K8, skp) cho đến hết. (54 m).
H7: (K7,skp) cho đến hết. (48 mũi).
H 9: (K6, skp) cho đến hết. (42 mũi).
H11: (K5, skp) cho đến hết. (36 mũi).
H13: (K4, skp) cho đến hết. (30 mũi).
H15: (K3, skp) cho đến hết (24 mũi).
H17: (K2, skp) cho đến hết (18 mũi).

H19: (K1, skp) cho đến hết. (12 mũi).
H20: K2tog cho đến hết. (6 mũi).
Cắt len, luồn kim qua các mũi, thắt lại.

* Dây mũ:

Màu B bắt 42 mũi. Đan 1 hàng K, Chiết hết.
Thành quả sẽ được trang phục nhỏ xinh đáng yêu như thế này nhé!.

Học cách đan bộ đồ sơ sinh cho bé yêu cực xinh
Học cách đan bộ đồ sơ sinh cho bé yêu cực xinh

Tham khảo : Cách đan Khăn ống đơn giản mà đẹp cho chàng

Chúc các bạn thành công và thường xuyên theo dõi Webchisevn để cập nhật thêm
nhiều mẫu mới nhé!