Học cách đan áo hình lá cho bé thật ngộ nghĩnh đáng yêu

860

Hôm nay mẹ Cún xin tiếp tục chia sẻ thêm 1 mẫu áo len hình lá cực đẹp cho bé cả nhà cùng theo dõi cách đan này nhé! Các Mom khéo tay tiếp tục cùng mẹ cún học cách đan áo hình lá cho bé thật ngộ nghĩnh đáng yêu nhé!

Chuẩn bị nguyên liệu:

  • 2 cuộn len Cotton lụa mềm loại dành cho Baby đan đủ 1 áo và 1 mũ cho bé. Màu sắc hôm nay mẹ Cún sẽ chọn màu xanh nhạt nhé!
  • Kim đan cỡ 4 mm

Bài hướng dẫn này hướng dẫn cho 2 Size áo:

  • Size 1: Dành cho bé từ 0 – 3 tháng
  • Size 2: Dành cho bé từ 6 – 12 tháng

Tuy nhiên khi đan lên thì Size 1 bé 6 tháng có thể mặc vừa, Size 2 thì bé 1-2 tuổi mặc vừa nhé!

Theo tuần tự thì áo được đan từ cổ xuống, xong cổ thì chia tay và thân ra, đan thân trước, xong thân quay lại đan tay.

Bắt đầu thôi! (Các ký hiệu trong bài viết nếu chưa quen bạn có thể tham khảo trong các bài viết của Webchiasevn hoặc tìm kiếm google có Video hướng dẫn cụ thể).

Bắt 70 mũi.

Đan 5 dòng K.

Bắt đầu đan họa tiết cổ lá:

(Mặt phải) Hàng 1:  K5. P1. K3. *Kfb. K4.  Lặp từ * đến khi còn 6 mũi. P1. K1. Chiết 2 mũi (tạo khuyết áo) . K2. ( 81 mũi).

Hàng 2: K2. Bắt thêm 2 mũi. K2. *P9. K1. Lặp từ * đến khi còn 5 mũi. K5.

Hàng 3 : K5. *P1. K4. yo. K1. yo. K4. Lặp từ * đến khi còn6 mũi. P1. K5. 95 mũi.

Hàng 4: K6. *P11. K1. Lặp từ* đến khi còn 5 mũi. K5.

Hàng 5: K5. *P1. K5. yo. K1. yo. K5. Lặp từ* đến khi còn 6 mũi. P1. K5. 109 mũi.

Hàng 6: K6. *P13. K1. Lặp từ* đến khi còn 5 mũi. K5.

Hàng 7: K5. *P1. Pm . K6. yo. K1. yo. K6. Lặp từ* đến khi còn 6 mũi. P1. Pm . K5. 123 mũi.

Hàng 8: K5. K1 (Pm). * Đan P đến điểm đánh dấu. K1 (Pm). Lặp từ* đến khi còn 5 mũi. K5.

Chỉ size 6/12 tháng: Hàng 9: K5. *P1, Pm , K7. yo. K1. yo. K7. Lặp từ * đến khi còn 6 mũi. P1 (Pm). K5. 137 mũi.

Hàng 10: K5. K1 (Pm). *Đan P đến điểm đánh dấu. K1 (Pm). Lặp từ * đến khi còn 5 mũi. K5

Bắt đầu thu mũi ở lá ( Dành cho cả 2 size):

Hàng 1:

K5. P1 (Pm). yo. ssk. Đan đến khi còn 2 mũi trước điểm đánh dấu. K2tog. yo. *K1 (Pm). yo. ssk. Đan đến khi còn 2 mũi trước điểm đánh dấu. K2tog. yo. Lặp từ * đến khi còn 6 mũi. P1 (Pm). K5.

Hàng 2:

K6. *K1. Đan P đến khi còn1 st trước điểm đánh dấu. K1. Pm. Lặp từ * đến khi còn 5 mũi. K5.

Hàng 3:

K5. P1 (Pm). K1. yo. ssk. Đan đến khi còn 3 mũi trước điểm đánh dấu. K2tog. yo. K1. *Knit Pm. K1. yo. ssk. Đan đến khi còn 3 mũi trước điểm đánh dấu. K2tog. yo. K1. Lặp từ * đến khi còn 6 mũi. P1. K5.

Hàng 4:

K6. *K2. Đan P đến khi còn 2 mũi trước điểm đánh dấu. K2. Pm. Lặp từ * đến khi còn 5 mũi. K5.

Hàng 5:

K5. P1 (Pm). K2. yo. ssk. Đan đến khi còn 4 mũi trước điểm đánh dấu. K2tog. yo. K2. *Knit Pm. K2. yo. ssk. Đan đến khi còn 4 mũi trước điểm đánh dấu. K2tog. yo. K2. Lặp từ * đến khi còn 6 mũi. P1 (Pm). K5.

Hàng 6:

K6. *K3. Đan P đến khi còn3 mũi trước điểm đánh dấu. K3. Knit Pm. Lặp từ * đến khi còn 5 mũi. K5.

Hàng 7:

K5. P1 (Pm). K3. yo. ssk. Đan đến khi còn 5 mũi trước điểm đánh dấu. K2tog. yo. K3. *Knit Pm. K3. yo. ssk. Đan đến khi còn 5 mũi trước điểm đánh dấu. K2tog. yo. K3. Lặp từ * đến khi còn 6 mũi. P1 (Pm). K5.

Hàng 8:

K6. *K4. Đan P đến khi còn4 mũi trước điểm đánh dấu. K4. Knit Pm. Lặp từ * đến khi còn 5 mũi. K5.

Hàng 9:

K5. P1 (Pm). K4. yo. ssk. Đan đến khi còn 6 mũi trước điểm đánh dấu. K2tog. yo. K4. *Knit Pm. K4. yo. ssk. Đan đến khi còn 6 mũi trước điểm đánh dấu. K2tog. yo. K4. Lặp từ * đến khi còn 6 mũi. P1 (Pm). K5.

Hàng 10:

K6. *K5. Đan P đến khi còn5 mũi trước điểm đánh dấu. K5. Knit Pm. Lặp từ * đến khi còn 5 mũi. K5.

Hàng 11:

K5. P1 (Pm). K5. yo. ssk. Đan đến khi còn 7 mũi trước điểm đánh dấu. K2tog. yo. K5. *Knit Pm. K5. yo. ssk. Đan đến khi còn 7 mũi trước điểm đánh dấu. K2tog. yo. K5. Lặp từ * đến khi còn 6 mũi. P1 (Pm). K5.

Hàng 12:

K6. *K6. Đan P đến khi còn6 mũi trước điểm đánh dấu. K6. Knit Pm. Lặp từ * đến khi còn 5 mũi. K5.

Chỉ dành cho sizw 6/12 tháng: Hàng 13: K5. P1 (Pm). K6. yo. ssk. Đan đến khi còn 8 mũi trước điểm đánh dấu. K2tog. yo. K6. *Knit Pm. K6. yo. ssk. Đan đến khi còn 8 mũi trước điểm đánh dấu. K2tog. yo. K6. Lặp từ * đến khi còn 6 mũi. P1(Pm). K5.

Hàng 14:

K5. Knit Pm. *K7. Đan P đến khi còn7 mũi trước điểm đánh dấu. K7. Knit Pm. Lặp từ * đến khi còn 5 mũi. K5.

Cả 2 size:

Hàng 1:

(Mặt phải).K5. P1 (Pm). *K6 (7). yo. Sl1. K2tog. psso. yo. K6 (7). Knit Pm. Lặp từ * đến khi còn 5 mũi. K5. Bỏ đánh dấu

Hàng 2:

K13 (14). P1. * K15 (17). P1. Lặp từ * đến khi còn 13 (14) mũi. K13 (14).

Hàng 3:

K5. P1. Đan K đến khi còn 6 mũi. P1. K5.

Hàng 4: K

Hàng 5:

(Dòng tăng mũi). K5. P1. K1. *Kfb. Lặp từ * đến khi còn 8 (9) mũi. K2 (3). P1. K1. Chiết 2 mũi. K2. 231 (258) mũi.

Hàng 6:

K2. Bắt thêm 2 mũi. Đan đến khi hết dòng

Đan 10 (14) dòng bằng họa tiết Lace Pat. Kết thúc ở mặt trái của áo thì bắt đầu chia tay – thân.

Họa tiết thân áo Lace Pat:

Hàng 1: K1. *P1. yo. ssk. Lặp từ * đến khi còn 2 mũi. P1. K1.

Hàng 2: K2. *P2. K1. Lặp từ * đến khi còn 1 mũi. K1.

Hàng 3: K1. P1. *K2tog. yo. P1. Lặp từ * đến khi còn 1 mũi. K1.

Hàng 4: Giống dòng 2. Kết thúc họa tiết.

Chia tay – thân:

Thân trước trái = Thân trước phải = 33 ( 40) mũi

Tay trái = Tay phải = 48 (51) mũi

Thân sau = 69 (76) mũi

Thân áo:

Nhấc 33 (40) mũi của thân trước trái, 69 (76) mũi của thân sau và 33 (40) mũi của thân trước phải . Tổng 135 (156) mũi.

Tiếp tục đan họa tiết Lace Pat đến khi được 14 (16.5) cm tính từ lúc chia thân. Chiết hết

Tay áo:

Nhấc  48 (51) mũi ở tay đã chia vào kim đan. Đan họa tiết Lace Pat đến khi được 10 (12.5) cm từ dòng chia thân – tay.Kết thúc ở mặt trái

Đan cổ tay áo:

Hàng 1: (Mặt phải). K2tog. *P2tog. K1. Lặp từ * đến khi còn 4 mũi. P2tog. K2tog. 31 (33) mũi.

Hàng 2: *P1. K1. Lặp từ * đến khi còn 1 st. P1.

Hàng 3: *K1. P1. Lặp từ * đến khi còn 1 st. K1.

Lặp 2 dòng sau 4 lần, chiết hết.

Hình ảnh 1 số mẫu mẫu áo len hình lá cực đẹp :

Áo lá này mẹ Cún đan trong 2 ngày mới xong! Các mom nhanh tay có áo mới cho bé con diện nhé! Vào thu rồi ạ!

Trên đây là bài hướng dẫn các mẹ Học cách đan áo hình lá cho bé thật ngộ nghĩnh đáng yêu, Chúc các mẹ thành công!